Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Cập nhật 06/12/2012 06:46
Ngày 5/12, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 


Đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận những kết quả mà Thanh Hoá đã đạt được trong hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Ban thường vụ tỉnh Thanh Hoá đã nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về Chỉ thị 03-CT/TƯ, sớm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng. Thông qua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2012.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ tại Thanh Hoá vẫn còn những hạn chế, đáng chú ý là ở không ít cơ sở, nhất là các cơ quan, đơn vị khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp chưa nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập, có nơi việc học tập còn mang tính hình thức. Một số cấp ủy, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện thiếu cụ thể, chưa phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, cá biệt có nơi còn sao chép, mô phỏng lại kế hoạch của cấp trên nên kết quả thực hiện đạt thấp. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt chi bộ còn thụ động, chưa nền nếp; xác định trách nhiệm đi đầu của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị, địa phương chưa thực sự thuyết phục...

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị trong năm 2013, tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong mọi việc làm, nhất là trong ứng xử với nhân dân; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Đặc biệt, cần chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương những mô hình, điển hình trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: Trong thời gian tới Thanh Hoá tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ, đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, trên cơ sở đó liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm của mỗi cá nhân. Ngay trong quý I/2013, UBND tỉnh ban hành các tiêu chí cá nhân, tập thể kiểu mẫu làm cơ sở cho việc thực hiện các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.../.
Nguyễn Mai Hương
| Share

Phản hồi (0)

VIẾTPHẢN HỒI

(*)

(*)

(*)