Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kiên Giang xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác

Cập nhật 22/03/2012 15:00
Tỉnh Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa cuộc vận động này đi vào chiều sâu cuộc sống trên cơ sở xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai xong trong toàn đảng bộ Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay, hơn 36.375 đảng viên được tiếp thu chỉ thị này, đạt gần 98% so với tổng số đảng viên trong tỉnh; đồng thời trên 8.900 cán bộ công chức, viên chức chưa là đảng viên và hơn 84.100 đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân học tập. Các cấp ủy cụ thể hóa, quan tâm chỉ đạo thực hiện nên nhiều nơi chủ động, sáng tạo trong cách làm, mang lại hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Điển hình như Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức những buổi kể chuyện về Bác Hồ, phát động cuộc thi viết “Bác Hồ trong trái tim tôi”, xây dựng tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, viết “Nhật ký làm theo lời Bác”… Đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thông qua những hoạt động giữ vệ sinh môi trường, giúp thanh niên nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên chậm tiến hòa nhập cộng đồng, hiến máu cứu người, phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm…

Tỉnh ủy Kiên Giang xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từng cán bộ, đảng viên cụ thể hóa trong nhiệm vụ, công tác của mình. Cụ thể là những chuẩn mực tận trung với nước, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, suốt đời phấn đấu và sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tận hiếu với dân, luôn vì lợi ích chung, việc gì có lợi cho dân, cho nước thì quyết tâm làm cho được, việc gì có hại cho dân, cho nước thì kiên quyết không làm, tôn trọng nhân dân, tin tưởng vào dân, tích cực đấu tranh chống tệ mệnh lệnh, quan liêu, xa dân. Đối với đồng chí, đồng nghiệp sống có nghĩa, có tình, đoàn kết, thân ái, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, vị tha, khoan dung, trung thực. Đối với tự thân cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị, không ngừng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. Đối với quốc tế có tinh thần trong sáng, tích cực, chủ động, đoàn kết, hợp tác quốc tế trên tinh thần vì lợi ích chung cả dân tộc, lợi ích cộng đồng, khu vực, quốc tế.

Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng tình với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỳ vọng vào sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách làm việc của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước./.
TTXVN
| Share

Phản hồi (0)

VIẾTPHẢN HỒI

(*)

(*)

(*)